Välkommen till Torps Skola Ekonomisk Förenings Hemsida
Ny webbplats
NY WEBBPLATS
Den 1 september lanserar vi vår nya webbplats.


Den gamla webbplatsen kommer att finnas kvar året ut men inget nytt kommer att publiceras efter 1 september.

Samtidigt har vi bytt namn på Facebook till Torps Bygdegård.

Välkomna till vår nya webbplats!
Styrelsen för Torps bygdegård ideell förening

Allsång
Allsång
med Munkedals Dragspelsklubb och Torps Bygdegård 

Tisdagen 24 september kl:18.00 

Sång, kaffe och tilltugg 
Pris: 100 kronor 
Plats: Torps Bygdegård (Torps f.d. skola Färgelanda)

Arrangör: Munkedals dragspelsklubb och
Torps Bygdegård i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Nägra av höstens aktiviteter
Några av höstens aktiviteter i Torps bygdegård

Allsång 
Tisdagen den 24 september

Emigranter i Torp o Valbo Ryr 
Tisdagen den 15 oktober kl. 18.00

Värmlandsfilmen
Söndagen den 24 november kl.17.00

Mer information kommerRena lokaler
Golven är bonade, alla stolar skurade och fönstren tvättade! 
Välkommen att hyra våra rena lokaler!

Bokhörna

Bokhörna i Torps skola

Nu finns det en bokhörna i Torps skola. 

-Vem som vill kan ställa dit böcker. 

-Alla kan fritt låna en bok som man ställer tillbaka när man läst klart.


Hyr lokal!

Det är många som vill hyra lokal i bygdens
skolbyggnad! Boka möten, fester och sammankomster!
 

Om du vill boka lokal ska du kontakta 
Monica Enemark Tel. 0528-71870, 0730-964505

Information om priser och hyresregler hittar du på

Lokalhyror (Liten höjning 1 jan 2018)

Hyresregler (inga förändringar)


OBS! Färgelanda kommun har tagit fram nya regler för föreningsbidrag. 
Tidigare har skolan fakturerat kommunen del av hyran men fr o m i år faktureras föreningarna hela hyran. Föreningarna får sen själva söka bidraget ifrån kommunen. 

Läs mer under föreningsbidrag Färgelanda kommun.


Historik
När Torps skola lades ner 1997 uppstod ett stort problem för innevånarna i Torp med omnejd.
Skolan hade ju förutom att vara skola för barnen också varit en förutsättning för föreningsliv, kurser osv. utan skolan skulle ett stort tomrum uppstå.
Detta fick befolkningen i Torp att gå samman för att hitta en lösning.
Efter ett antal möten bildades en interimstyrelse som fick i uppdrag att diskutera med kommunen om olika alternativ. 
Så småningom utmynnade detta arbete i ett förslag att bilda en ekonomisk förening för att hyra skolan och ta över ansvaret för den dagliga driften av skolan från kommunen.
För att skapa den ekonomiska basen för föreningen beslutades att sälja andelar för 500 kr/st. Interimstyrelsen gjorde bedömningen att vi behövde ett kapital på minst 100 000 kr för att det skulle vara meningsfullt att starta.
Försäljningen av andelar gick dock bra och när dagen för första årsmötet infann sig hade 201 andelar sålts vilket innebar att målet 100 000 kr infriades
Så 1999 bildades Torps Skola Ekonomisk Förening.
Föreningens syfte är att erbjuda föreningar, privatpersoner, kyrka och näringsliv ändamålsenliga lokaler för möten, fester, läger osv.
Via ideellt arbete, bidrag från kommunalförbundet, bidrag från andra föreningar och privatpersoner har lokalerna anpassats och möbler, porslin etc. inköpts.
Hittills (2008) har ca. 450 000 kr investerats i skolan (material) och ett stort antal ideella arbetstimmar lagts ner.
Ett normal år har skolan ca. 170 olika uthyrningar.
Den ojämförbart största är den årliga spelträffen som samlar mellan 550 och 700 personer första lördagen i april varje år.
 Men här pågår också många mindre aktiviteter såsom studiecirklar, bordtennis, skytte. möten, fester, begravningar osv.

Så söker du en lokal för någon typ av aktivitet tag kontakt med oss så skall vi försöka lösa ditt behov.
Vi har även tillgång till stora ytor utomhus, både gräs och grus så även utomhus aktiviteter ligger inom våra möjligheter.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

24.10 | 10:39
Torps Skola Hemsida har mottagit 22
22.10 | 13:22
Fotoalbum har mottagit 25
07.06 | 23:54
Skogspromenad EIK har mottagit 2
13.04 | 14:19
Kommande aktiviteter har mottagit 21
Du gillar den här sidan